Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacji w celu dokonania rezerwacji miejsca postojowego oraz zrealizowania usługi parkingowej. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, w tym wniesienia o ich usunięcie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e‑mail, oraz drogą telefoniczną, na podany numer telefonu, informacji dotyczących rezerwacji miejsca postojowego oraz usługi parkingowej.
Informujemy, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), jest VIP Parking Pyrzowice. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, w celu zarezerwowania miejsca postojowego i zrealizowania usługi parkingowej oraz mogą zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu usługowo księgę przychodów i rozchodów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarezerwowania miejsca parkingowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Parking Pyrzowice VIP jest całodobowy!

UWAGA !!!
W okresie od 23.04 do 01.11 rezerwacje przesłane za pośrednictwem poczty e-mail będą uwzględnianie jedynie jeśli zostaną wysłane na minimum 5 dni przed dniem przyjazdu na parking.
Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, prosimy o kontakt telefoniczny!